Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Om de massage/behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, worden een aantal algemene voorwaarden gehanteerd. Als u en afspraak maakt bij Puur-massage Arnhem, wordt ervanuit gegaan dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.
 2. Voorafgaand aan de massage/behandeling wordt er een korte intake gehouden met de cliënt. De cliënt zelf is verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij of zij tijdens het gesprek verstrekt.
 3. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij of zij zelf verantwoordelijk om dit door te geven.
 4. Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan mij vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Ik zal nooit gegevens inwinnen dan wel verstrekken aan derden, zonder uw nadrukkelijke schriftelijke toestemming.
 5. Bij Puur-massage Arnhem wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u doorverwezen naar de huisarts.
 6. Soms zijn er situaties waarbij beter niet gemasseerd kan worden, of waarbij de massage moet worden aangepast. Dit zijn contra-indicaties. Raadpleeg bij twijfel altijd uw huisarts of als daar sprake van is, uw behandelend arts.
 7. De cliënt is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid.
 8. Het ondergaan van een massage is uw eigen verantwoordelijkheid en geschiedt altijd op eigen risico.
 9. Voor een massage/behandeling worden algemene regels voor hygiëne aangehouden.
 10. Puur-massage Arnhem is niet aansprakelijk voor eventuele schade of vermissing van eigendommen van de cliënt.
 11. Wanneer een afspraak niet uiterlijk 24 uur van te voren wordt afgezegd, behoud ik mij het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 12. Betaling geschied per tikkie of contant. Indien gewenst, krijgt u een factuur per mail toegestuurd voor uw eigen administratie.
 13. De kosten van de massage dienen na ontvangst van de declaratie (tikkie) binnen 8 dagen voldaan te worden.
 14. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Puur-massage Arnhem niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.

Klachtenregeling

Op 1 januari 2017 is de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden.

Wanneer u –onverhoopt- een klacht heeft over de behandeling, die we niet onderling kunnen oplossen, kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de NGS. Voor meer informatie: https://www.vindeenmasseur.nl/klachten

Kosten

Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde voor de inzet van de klachtenfunctionaris is echter wel dat de masseur lid dient te zijn van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage en/of is aangesloten bij de NGS Klachtenservice Wkkgz.
Puur-massage Arnhem is lid van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage en aangesloten bij de NGS Klachtenservice Wkkgz.

Puur-massage Arnhem is aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sport- en Wellnessmassage

Volg ons op social media:

Kvk: 75794586
BTW-nummer: NL002851576B52
E-mail: info@puur-massage-arnhem.nl

Puur massage Arnhem
Sport & Ontspanningsmassage